Kvalitetspolicy
Hallins Elektriska AB är ett företag inom elbranschen som prioriterar miljö- och kvalitetsarbetet. Vi använder oss av kvalitetssäkringssystem för att garantera våra kunder högsta kvalitet på utförda arbeten. Vårt mål är att ha ett bra och nära samarbete med såväl beställare som leverantörer för att säkerställa en hög kvalitet. Vi ska aktivt styra kvalitetsarbetet mot uppställda mål så att kvalitetsarbetet blir en naturlig del av det dagliga arbetet. Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Att samtliga medarbetare är väl förtrogna med vår kvalitetspolicy är en självklarhet i vår strävan mot uppsatta kvalitetsmål.


Fortbildning och personalutveckling är ett måste i Hallins Elektriska för att kontinuerligt utveckla och förbättra företaget. För att kunna erbjuda våra kunder en hög kvalitet är det också viktigt att ständigt arbeta med arbetsmiljö- och miljöförbättrande åtgärder. Hallins Elektriska ska tillgodose kundernas krav på elsäkra, felfria, miljövänliga och prisvärda installationer, reparationer samt materialleveranser. Vårt kvalitetsarbete är under ständig utveckling. Genom att ta till vara våra och andras erfarenheter samt genom utbildning av vår personal, ska vi tillse att vi alltid håller högsta kvalitet.

 
     

 
Kontakta oss!
Storgatan 15, 696 30 Askersund
Kontor 0583-510 70
Owe Hallin 070-659 09 54
info@hallinsel.com